พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 32
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th