พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th