พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
สกลนคร   อากาศเย็น 20 32
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th