พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th