พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 29
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 28
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 28
www.tmd.go.th