พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
นครศรีธรรมราช   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th