พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 34
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 37
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th