พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
www.tmd.go.th