พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th