พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 39
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 39
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th