พยากรณ์อากาศ 02 มิ.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th