พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 17 34
สุโขทัย   มีเมฆบางส่วน 22 37
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 37
www.tmd.go.th