พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 36
www.tmd.go.th