พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 38
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th