พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
ตาก   อากาศเย็น 21 35
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 21 35
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 35
สุโขทัย   อากาศเย็น 21 35
แพร่   อากาศเย็น 18 35
www.tmd.go.th