พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
พะเยา   อากาศเย็น 17 29
www.tmd.go.th