พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th