พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
พะเยา   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
www.tmd.go.th