พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 30
www.tmd.go.th