พยากรณ์อากาศ 21 ส.ค. 60
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th