พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
พะเยา   อากาศหนาว 15 34
www.tmd.go.th