พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 62
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th