พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th