พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th