พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
น่าน   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 34
ลำพูน   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 35
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th