พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th