พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th