พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th