พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th