พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th