พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 36
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
ตาก   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
อุตรดิตถ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ลำพูน   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 38
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 38
www.tmd.go.th