พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
ตาก   อากาศเย็น 21 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 20 33
ลำพูน   อากาศเย็น 17 32
ลำปาง   อากาศเย็น 17 33
www.tmd.go.th