พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th