พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th