พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 24 41
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 39
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th