พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 39
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 38
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th