พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th