พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th