พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
เลย   อากาศเย็น 19 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
สกลนคร   อากาศเย็น 18 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th