พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
สุโขทัย   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 34
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th