พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
สุโขทัย   อากาศเย็น 22 35
พะเยา   อากาศหนาว 13 32
ลำปาง   อากาศเย็น 17 35
แพร่   อากาศเย็น 17 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
www.tmd.go.th