พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th