พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th