พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ลำปาง   อากาศเย็น 17 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 31
สกลนคร   อากาศเย็น 16 31
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 31
www.tmd.go.th