พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
ลำปาง   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 38
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 37
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th