พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th