พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 29
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th