พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
สกลนคร   อากาศหนาว 12 30
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ปทุมธานี   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th