พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th