พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th