พยากรณ์อากาศ 29 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th