พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 37
พะเยา   อากาศหนาว 15 34
ลำปาง   อากาศเย็น 18 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th