พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 17 34
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 17 38
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 36
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th