พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ลำปาง   อากาศเย็น 17 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 28
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 16 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 17 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th