พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th