พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ตาก   อากาศเย็น 21 32
พะเยา   อากาศหนาว 16 30
ลำพูน   อากาศเย็น 18 31
ลำปาง   อากาศเย็น 17 32
แพร่   อากาศเย็น 18 33
www.tmd.go.th