พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 34
www.tmd.go.th