พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th