พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ลำปาง   อากาศเย็น 18 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th