พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 36
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th