พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 24 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th