พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 36
ลำปาง   อากาศเย็น 18 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th