พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 29 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th