พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th