พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
แม่ฮ่องสอน   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 37
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th