พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 17 36
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 17 38
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 22 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 19 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th