พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th