พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th