พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th