พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th