พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 33
ลำปาง   อากาศเย็น 21 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th