พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th