พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 14 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 21 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ตราด   มีเมฆบางส่วน 25 34
นราธิวาส   อากาศเย็น 20 30
www.tmd.go.th