พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
น่าน   อากาศเย็น 17 32
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 19 33
พะเยา   อากาศหนาว 16 29
แพร่   อากาศเย็น 19 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
www.tmd.go.th