พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th