พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
น่าน   อากาศเย็น 20 33
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 21 33
ลำปาง   อากาศเย็น 21 32
แพร่   อากาศเย็น 21 32
www.tmd.go.th