พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th