พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 18 33
www.tmd.go.th