พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th