พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th