พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th