พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 41
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 29 39
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 28 38
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 28 34
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 36
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th