พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th