พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 37
www.tmd.go.th