พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 32
www.tmd.go.th