พยากรณ์อากาศ 15 ส.ค. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th