พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th