พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th