พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
www.tmd.go.th