พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th