พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th