พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th