พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th