พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 28
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 23 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 22 33
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 34
หนองบัวลำภู   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 24 34
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 34
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชัยภูมิ   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 34
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 33
ยโสธร   อากาศเย็น 23 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 23 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 23 33
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 23 33
www.tmd.go.th