พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 37
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 25 35
เลย   อากาศเย็น 20 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 36
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
ร้อยเอ็ด   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 22 35
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 35
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 23 37
ศรีสะเกษ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
ยโสธร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
สุรินทร์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
บุรีรัมย์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 35
อำนาจเจริญ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th