พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th