พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 27
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 27
www.tmd.go.th