พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 28
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 28
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 27
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 27
www.tmd.go.th