พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th