พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 63
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th