พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 28
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th