พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th