พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 26 41
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 41
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 41
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 40
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
www.tmd.go.th