พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เพชรบูรณ์   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th