พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 34
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ลพบุรี   อากาศเย็น 21 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 34
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th