พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th