พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th