พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
ชัยภูมิ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th