พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th