พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th