พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th