พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 27
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
นราธิวาส คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th