พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th