พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th