พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 32
พิจิตร   อากาศเย็น 22 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 22 32
ลำปาง   อากาศเย็น 21 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th