พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
พิษณุโลก   อากาศเย็น 18 31
พิจิตร   อากาศเย็น 18 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 18 32
เลย   อากาศหนาว 11 25
ขอนแก่น   อากาศหนาว 13 27
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 28
นครสวรรค์   อากาศเย็น 17 30
www.tmd.go.th