พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th