พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
พิษณุโลก   อากาศเย็น 16 31
พิจิตร   อากาศเย็น 17 30
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 16 32
เลย   อากาศหนาว 12 29
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 17 29
นครสวรรค์   อากาศเย็น 18 31
www.tmd.go.th