พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
www.tmd.go.th