พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
www.tmd.go.th