พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th