พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th