พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th