พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 23 35
เลย   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุรินทร์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th