พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
เลย   อากาศเย็น 17 37
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th