พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th