พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th