พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th