พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th