พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 27
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 29
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 32
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th