พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 31
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 34
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 19 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 16 26
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 16 26
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th