พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 31
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th