พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th