พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th