พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th