พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th