พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
หนองคาย   อากาศเย็น 20 33
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 35
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th