พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th